Lesław Golba, Wójt Gminy Jerzmanowa został wiceprzewodniczącym Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Funkcję pełnił będzie jedną kadencję, czyli 12 miesięcy.

Nowy przewodniczący już wie jakie stoją przed nim wyzwania.  W tym roku ważnym tematem będą odpady biodegradowalne.  Ustawy i rozporządzenia ministra środowiska zobowiązują do odbioru od mieszkańców gmin odpadów biodegradalnych. Do odpadów takich można zaliczyć: ścięte trawy, liście, gałęzie oraz odpady kuchenne np. resztki żywności, odpady po owocach i warzywach. 

– Będziemy musieli zastanowić się nad wyborem właściwego sposobu odbioru tych odpadów – mówi Lesław Golba. – To duże wyzwanie pod względem logistycznym.  W naszych gminach istnieją już  punkty odbioru odpadów komunalnych . Jest ich  530.
W skład Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  wchodzi osiem gmin. Kandydata na wiceprzewodniczącego wskazuje Zarząd, który  składa się z 24 osób. Tworzą go przedstawiciele gmin: burmistrzowie, wójtowie, radni z poszczególnych gmin.

Zdjęcie: Urząd Gminy Jerzmanowa