Gmina Miejska w Głogowie przystępuje do remontu ulicy Moniuszki.  Prace potrwają do końca czerwca. Koszt zadania to około 800 tys. zł. Remont wykona głogowska firma PBD.

Po długim weekendzie majowym drogowcy przystąpią do remontu ulicy Moniuszki. Na czas prac ulica zostanie zamknięta i wprowadzona będzie czasowa organizacja ruchu.  Remont potrwa do końca czerwca. Planuje się położyć nową nawierzchnię na jezdnie i chodniki.   Powstaną także zatoki postojowej oraz chodnik  z przeznaczeniem na ciąg pieszo-rowerowy. W celu ograniczenia w jak największym stopniu utrudnień spowodowanych remontem organizacja wdrażana będzie etapowo.

Etap I – nie będzie możliwości przejazdu z ul. Obrońców Pokoju przez Moniuszki w kierunku ul. Budowlanych oraz ul. Sienkiewicza. Z ul. Obrońców pokoju w etapie I możliwy dojazd do przedszkola publicznego i nieruchomości Obrońców Pokoju 13 – 13C. Nie będzie także możliwości przejazdu z ul. Budowlanych przez ul. Moniuszki do ul. Obrońców Pokoju. Możliwy będzie dojazd zarówno do przychodni zdrowia, do nieruchomości Budowlanych 18 – 18g jak i do drogi wewnętrznej za kompleksem Skarbek. Dojazd do ul. Sinkiewicza możliwy tylko i wyłącznie od strony ul. Daszyńskiego. Wyjazd z ul. Sienkiewicza proponowany przez ul. Daszyńskiego lub przez ul. Norwida w kierunku ul. Moniuszki
Zamknięcie w tym etapie potrwa około 30 dni

Etap II

po wykonaniu prac w etapie I nastąpi otwarcie ul. Moniuszki na części wyremontowanej, jednakże na odcinku od wjazdu na zaplecze kompleksu Skarbek w kierunku ul. Budowlanych ruch będzie jednokierunkowy bez możliwości wjazdu z Budowlanych w ul. Moniuszki. Spowodowane jest to koniecznością wykonania połowy jezdni na przeciwko przychodni zdrowia . W tym momencie brak możliwości będzie wjazdu do nieruchomości Budowlanych 18 – 18g
Zamknięcie w tym etapie potrwa około 14 dni

Etap III

po wykonaniu prac w etapie II nastąpi zamiana ul. Moniuszki na części wyremontowanej, jednakże na odcinku od wjazdu na zaplecze kompleksu Skarbek w kierunku ul. Budowlanych ruch będzie jednokierunkowy bez możliwości wjazdu z Budowlanych w ul. Moniuszki. Spowodowane jest to koniecznością wykonania połowy jezdni od strony przychodni zdrowia . W tym momencie będzie możliwy dojazd do nieruchomości Budowlanych 18 – 18g Zamknięcie w tym etapie potrwa około 14 dni

Zdjęcia: Urząd Miasta Głogów, ANJA