Jutro, 2 maja,  obchodzić będziemy Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  Zgodnie z dwuletnią już tradycją na wieży głogowskiej kolegiaty zawisła Flaga Narodowa.

Święto Flagi RP jest obchodzono od 2004 roku.  Z wnioskiem do Sejmu o ustanowienie święta wystąpił poseł Edward Płonka. Poseł kilka lat spędził za granicą i był zafascynowany stopniem poszanowania flagi przez obywateli Szwecji.  Po powrocie do Polski, gdy został posłem postanowił uhonorować Flagę RP, przywrócić jej należne miejsce w życiu obywateli, narodu. Wybór daty nie jest przypadkowy. W tym dniu w 1945 roku polscy żołnierze 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili flagę biało-czerwoną w Berlinie na Kolumnie Zwycięstwa.

2 maja to także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. W ustawie z 20 marca 2002 roku napisano „… Uznając wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim, uchwala się, co następuje: Art. 1. Dzień 2 maja ustanawia się Dniem Polonii i Polaków za Granicą…”
Zdjęcia: ANJA