Z okazji 226. Rocznicy Konstytucji Rzeczypospolitej odbyły się w Głogowie uroczystości patriotyczne.  Przy obelisku na Placu Konstytucji 3 Maja w asyście pocztów sztandarowych złożone zostały kwiaty i wiązanki.

Uroczystości rozpoczęły się Hymnem Państwowym, odegranym przez  Orkiestrę Huty Miedzi Głogów.  Następnie w asyście pocztów sztandarowych, liczne delegacje władz samorządowych, związków zawodowych, związków kombatanckich, partii politycznych, Posła na Sejm RP,  stowarzyszeń, szkół, zakładów pracy, organizacji rządowych i pozarządowych  oraz harcerze, Posłanka na Sejm RP i mieszkańcy miasta złożyli kwiaty i wiązanki.

Głos zabrał  Jarosław Dudkowiak, Starosta Powiatu Głogowskiego.
– Konstytucja stanowi gwarant naszej niepodległości obywatelskiej, swobód i obowiązków wobec ojczyzny. Jest ostoją demokracji. Jest nasza dumą i ochroną przed chaosem współczesnego świata. Demokracja i patriotyzm, historia i tradycja to punkty wyjścia do godnego oddania hołdu, tym którzy tworzyli konstytucję i pielęgnowali jej wartości przez ponad 200 lat. Biorąc udział w dzisiejszych uroczystościach współtworzą państwo charakter naszej małej lokalnej ojczyzny – powiedział Jarosław Dudkowiak. – Bądźmy dumni z Konstytucji  3 Maja. Szanujmy obecnie obowiązującą.

Uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych zapewniły patriotyczną część artystyczną.  Zaprezentowały wiersze między innymi głogowianina Krzysztofa Jelenia „Polsko- czy można”.  

Na zakończenie przemówienia Jarosław Dudkowiak zaprosił wszystkich głogowian na piknik powiatowo-parafilany o godz. 14 na placu przed kościołem  NMP Królowej Polski na osiedlu Kopernika. Piknik potrwa do godz. 18.  O godz. 19.30 organizatorzy zapraszają na koncert Zespołu Muzycznego LUMEN Zbigniewa Małkowicza.

Zdjęcia: ANJA