Do kwietnia br. z programu 500+ skorzystało ponad 5,5 tysiąca dzieci. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej każdego miesiąca wypłacił około 2.700 tys. zł.

Program 500+ funkcjonuje od IV ubiegłego roku.  W Głogowie na potrzeby dzieci wypłacono 24 mln zł.  Średnio miesięcznie ze świadczenia korzystało 5.300 – 5.400 dzieci. Od początku tego roku,  z programu 500+ korzysta 5,5 tys. dzieci.  Rodzin korzystających jest około 4 tyś.  Jak zapewniają pracownice MOPS statystyka zmienia się z miesiąca na miesiąc. Świadczenie przyznawane jest dzieciom do 18 roku życia. Z chwilą osiągnięcia pełnoletniości  nastolatek traci prawo do środków z programu 500+.  Przybywa natomiast nowych mieszkańców miasta z uprawnieniami do świadczeń.

– Do 30 września przyznane zostały świadczenia w ramach programu 500+ – mówi Mirela Procanyn, Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Głogowie –  Rodzice i opiekunowie od 1 sierpnia 2017 roku powinni złożyć wniosek o przyznanie świadczenia na kolejny okres.

– Cieszę się, że sztandarowy projekt Prawa i Sprawiedliwości został sprawnie i szybko wprowadzony w życie – mówi Wojciech Zubowski, Poseł na Sejm RP.  – Program w zasadzie zlikwidował problem ubóstwa dzieci, który jeszcze kilkanaście miesięcy temu był bardzo odczuwalny – szczególnie wśród rodzin wielodzietnych. Nie sposób też nie zauważyć pozytywnego wpływu na konsumpcję. Polska odnotowała też znaczący skok w rankingach obrazujących wsparcie dla rodzin w krajach UE. Nie spełniły się kasandryczne przepowiednie politycznej opozycji, mówiące o masowych odejściach z pracy rodziców pobierających świadczenia na dzieci , a odsetek Polaków z optymizmem patrzących w przyszłość jest też na najwyższym od lat poziomie. Co ciekawe – wskaźniki gospodarcze pokazują, że program może być realizowany bez nadmiernego obciążania budżetu – m.in. dzięki lepszej ściągalności podatków i ukróceniu wyprowadzaniu pieniędzy z budżetu przez tzw. szarą strefę. Cieszę się realizacją tej obietnicy, ale chcę też przypomnieć, że nie mniej istotne są programy, dla innych grup społecznych,  takie jak Senior75+ czy Mieszkanie+ ,  z których już korzystają lub korzystać będą też mieszkańcy Głogowa – dodaje Wojciech Zubowski.