W budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie zamontowana zostanie przeszklona winda. Petentów dowozić będzie do trzeciego piętra.

Dźwig osobowy zamontowany  zostanie na zewnątrz budynku po jego prawej stronie od wejścia. Decyzja o budowie windy zapadła w ubiegłym roku. Radni na sesji podjęli uchwałę o zabezpieczeniu środków na to zadanie.

– Winda  poprawi dostęp osób niepełnosprawnych do wydziałów w starostwie – mówi Jeremi Hołownia, Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego.

O przystosowaniu budynku starostwa pod potrzeby osób niepełnosprawnych mówiło się już od wielu lat. Kilka lat temu wybudowane zostały podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Jednak nie rozwiązały one  problemu niepełnosprawnych ruchowo. Na parterze budynku znajduje się bowiem kilka wydziałów. Natomiast między innymi zarząd powiatu i komunikacja mieszczą  się na pierwszym piętrze. Radni pełnią dyżury w sali na II piętrze. 

– To dobra i przemyślana inwestycja. Problem z dotarciem na II czy III piętro ma niejeden petent i niekoniecznie z niepełnosprawnością ruchowa  – mówi Krystyna   Suszyńska.

Oszklony dźwig osobowy zostanie zamontowany na zewnątrz budynku. Firma na zrealizowanie zadania ma czas do sierpnia.

Zdjęcia: ANJA