Dowódcą 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego został  ppłk. Grzegorz Wincek. Uroczystości przekazania batalionu i awansu odbyła się przy udziale licznych gości.  

Major Grzegorz Wincek przybył do Głogowa z Wrocławia, gdzie w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych pełnił funkcję zastępcy dowódcy batalionu zabezpieczenia. Podczas uroczystości przekazania jednostki dokonany został również awans zawodowy majora na stopień  podpułkownika. Na uroczystości przekazania 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego  i awansu zawodowego obecny był zwierzchnik , pułkownik Bogdan Prokop. dowódca 2. Pułku Inżynieryjnego  z Inowrocławia. Wśród gości zaproszonych byli  głogowscy samorządowcy  między innymi  Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa, przedstawiciele władz powiatu, policji, straży, służby więziennej, wójtowie ościennych gmin, przedstawiciele KGHM i innych zakładów pracy,  przedstawiciel Posła na Sejm RP.

Podczas uroczystości ppłk. Grzegorz Wincek powiedział: – Zawsze uważałem, że każdą zmianę w życiu warto postrzegać jako szansę rozwoju, która otwiera przed nami nowe ścieżki. Ta ścieżka zawiodła mnie tutaj, do Głogowa, gdzie mam zaszczyt w dniu dzisiejszym objąć stanowisko Dowódcy 4.Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego. Moją dewizą jest to, że zarówno w pracy, jak i w służbie ojczyźnie najważniejsi są ludzie, bo od nich czerpiemy to, co najcenniejsze – ich wiedzę i doświadczenie. Dlatego cieszę się, bo wiem, że realizując to odpowiedzialne zadanie będę mógł liczyć na państwa profesjonalizm i oddanie.  W tym miejscu chcę również zaznaczyć, że chciałbym kontynuować współpracę z władzami lokalnymi, instytucjami wspierającymi, służbami mundurowymi garnizonu oraz stowarzyszeniami i sympatykami batalionu. Przyjmując na siebie tę zaszczytną rolę, dziękuję Panu Majorowi Robertowi Boguszewskiemu, który przez ostatnie miesiące dowodził Batalionem, za jego wysiłek i oddanie. Otrzymaną odznakę traktuję jako prawdziwą nobilitację i motywację do pracy. Wszystkim Państwu życzą wiele satysfakcji w życiu osobistym oraz w służbie a także spełnienia swoich marzeń.

Zdjęcia: 4. Głogowski Batalion Inżynieryjny