„Jak budować wspólnoty lokalne?” to hasło debaty społecznej z udziałem uczniów II LO.  Odbędzie się ona 17 maja w godz. 9-11 w bibliotece przy ul. Budowlanych.

Debata jest częścią projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

– Jest to projekt, którego celem jest wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności – mówi Izabela Owczarek, Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie.

Spotkanie będzie miało formę warsztatu. Efekty i wnioski z wszystkich dyskusji zostaną przedstawione opinii publicznej za pośrednictwem partnerów medialnych oraz na Kongresie Obywatelskim , który odbędzie się w listopadzie w Warszawie.  Raport z debaty zostanie wręczony Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie.

Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Partnerem strategicznym projektu jest PKO Bank Polski.

Zdjęcia: ANJA