89 miejsc parkingowych dla aut osobowych, w tym 5 dla samochodów osób niepełnosprawnych oraz cztery miejsca dla autobusów. 390 metrów dróg i chodników powstanie na osiedlu Piastów Śląskich.

W tym roku zakończone zostanie zadanie związane z budową nowego połączenia ul. Bolesława Śmiałego z ul. Jagiellońską wraz z budową miejsc postojowych, utwardzeniem drogi, budową chodników i oświetleniem.

– Prace już trwają i to nas cieszy  – mówi Zenobiusz Iłowski, mieszkaniec osiedla Piastów Śląskich. –  Chodnik jest potrzebny bo ludzie chodzą do sklepów. Chodnikiem bezpieczniej. Taki duży plac był pusty, niezagospodarowany to dobra inwestycja.

Zakres prac jest duży: budowa drogi łączącej ul. Jagiellońską z ul. Bolesława Śmiałego wraz z chodnikami ścieżką rowerową i miejscami postojowymi zlokalizowanymi przy jezdni, budowa parkingu dla samochodów osobowych i autobusów przy projektowanej drodze łączącej ul. Jagiellońską z ul. Bolesława Śmiałego, budowa parkingu między ul. Bolesława Śmiałego i ul. Kasztelańską, rozbudowa oraz przebudowa istniejących odcinków ul. Jagiellońskiej, przebudowa drogi gminnej ul. Kazimierza Sprawiedliwego w zakresie budowy ścieżki rowerowej i wymiany nawierzchni chodników. Przebudowywana jest także droga gminna w ul. Kazimierza Sprawiedliwego, zostanie wybudowany nowy chodnik i ścieżka rowerowa. Towarzysząca infrastruktura to sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie, linia kablowa.

– Zakres zadania jest bardzo duży – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa. – Budujemy nową ulicę wraz z miejscami postojowymi.

W tym roku w budżecie miasta na to zadanie zarezerwowano 600 tys. zł.

Zdjęcia: ANJA