Radni na najbliższej sesji podejmą uchwałę dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ceny  za odpady selektywne mają wzrosnąć o kilka złotych. Natomiast o kilkadziesiąt złotych proponuje się wzrost cen za odpady nieselektywne.  

Do 30 czerwca obowiązuje obecny cennik dotyczący opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik.  Na najbliższej sesji radnym przedstawiony zostanie projekt uchwały,  w którym dokonano zmian cen.  I tak miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny  z gospodarstwa domowego jednorodzinnego wynosić ma 16 zł, do 30 czerwca jest to kwota 12 zł: z gospodarstwa dwuosobowego – 32 zł  obecnie obowiązuje 24 zł: z gospodarstwa trzyosobowego proponuje się 48 zł, do 30 czerwca jest to kwota 36 zł: z gospodarstwa czteroosobowego – 64 zł, obowiązuje jeszcze 48 zł: z gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 80 zł, jak na razie jest to kwota 60 zł:  z gospodarstwa sześcioosobowego  – 96 zł, do 30 czerwca jest to kwota 72 zł: z gospodarstwa siedmioosobowego i większego po zmianach będzie to kwota 112 zł, do 30 czerwca 84 zł.

– To duża zmiana. Ceny szaleją. Uważam, że nie ma konkurencji, dlatego też firma żąda ile chce – mówi Marek Wojnarowski, 62-letni głogowianin – W moim domu odpady się selekcjonuje, wiec nie czeka mnie duża podwyżka.   

Natomiast miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny  w gospodarstwach domowych  jednostkowych proponowana jest kwotę 11 zł, obecnie jest  9,50 zł ; dwuosobowe 21,50 zł, obecnie 18,50 zł:  trzyosobowe 31 zł, przed zmianą  26,50 zł: czteroosobowe 40 zł , przed zmianą 34 zł: pięcioosobowego 49 zł. do 30 czerwca 41,50 zł:  sześcioosobowego  57,50 zł obecnie 48,50zł: siedmioosobowego i większego 60 zł,  do 30 czerwca 49,50 zł. Uzasadniając proponowane zmiany urzędnicy podają iż,” … Po otwarciu ofert w dniu 7 kwietnia br. złożonych w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych okazało się, że wynagrodzenie obliczone na podstawie zadanych wymogów przekracza wpływy do systemu. Po przeliczeniu ustalono, że  funkcjonowanie systemu zapewni regulacja stawki jednostkowej w wysokości zaproponowanej w uchwale. Trzeba zauważyć, że przepisy ucpg zobowiązują gminy do bilansowania wpływów i wydatków. Gminy nie mogą ani przeznaczać środków własnych na obsług systemu ani też pieniędzy gromadzonych na podstawie deklaracji „śmieciowych” nie można przeznaczać na inne cele , stąd też konieczna jest podwyżka stawek jednostkowych…” 

Zdjęcia: ANJA