Trzy województwa dogadują się z koleją w sprawie reaktywacji połączeń Głogów –Leszno. W przyszłym roku ruszyć może 12 połączeń.  Z Głogowa do Leszna dojedziemy w 51 minut z powrotem pociąg pokona trasę w ciągu  67 minut.

W Urzędzie Miasta i Gminy we Wschowie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące reaktywacji ruchu pasażerskiego na linii kolejowej Głogów – Leszno. Wcześniejsze narady odbywały się w Głogowie. Zdaniem samorządów,  reaktywacja połączeń Głogów – Leszno jest alternatywną formą transportu wobec komunikacji drogowej. Zwracano również uwagę na potrzebę wyrównania poziomu dostępności komunikacyjnej społeczności lokalnej w ruchu regionalnym i dalekobieżnym.  

– Przewozy kolejowe nie są rentowne , do tego się dopłaca. Musi być zatem wola samorządów wojewódzkich do dopłacania za przewozy kolejowe – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa. –  Taka wola, systematycznie, poprzez organizowane spotkania została wypracowana.

Problemem samorządowców była też kwestia dotycząca składów pociągu. Linia Głogów –Leszno nie jest bowiem zelektryfikowana. Kursować mogą pociągi spalinowe.

– To był największy propylem. Został też zażegnany – mówi Rafael Rokaszewicz.

W celu rozpoczęcia realizacji planów reaktywacji połączeń kolejowych między Głogowem a Lesznem samorządy muszą podpisać list intencyjny, w którym wszystkie strony zobowiążą się do ustaleń w zakresie finansowania.  List intencyjny będzie podstawa dla PKP PLK do rozpoczęcia prac mających na celu poprawę bezpieczeństwa na tej linii.

– Optymalnie będzie 12 połączeń Głogów-Leszno i Leszno –Głogów – mówi Prezydent Miasta Głogowa. – Prawdopodobnie nie uda się w tym roku uruchomić połączeń. Zakres prac jest bardzo duży.

W wyniku dotychczasowych prac samorządowców trzech województw, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego ustalono że: Samorządy Województw, jako organizatorzy, wstępnie deklarują finansowanie przewozów:  uruchomionych zostanie minimum 6 par pociągów (12 kursów w relacji Leszno – Głogów – Leszno): czas przejazdu pomiędzy Głogowem a Lesznem wyniesie 51 minut, a w relacji powrotnej 67 minut. Zarządca infrastruktury PKP PLK S.A. określił niezbędne potrzeby remontowe do uruchomienia ruchu pasażerskiego. Aby przeznaczyć te środki, samorządy wojewódzkie i gminne powinny podpisać list intencyjny i przekazać go do PKP PLK. Po znalezieniu środków i wykonaniu niezbędnych prac możliwe będzie przywrócenie połączeń.

Zdjęcia: ANJA