Tysiąc osób w wieku 55-64 l zostanie przebadanych bezpłatnie w ramach programu „Profilaktyka raka jelita grubego na terenie subregionu legnicko – głogowskiego”. Przyjmować będą znakomici lekarze chirurg, onkolog i gastrolog. Rejestracja pod numerem tel. (76) 72 76 740.

Rak jelita grubego jest drugim,  co do częstości nowotworem u kobiet i mężczyzn. Występuje najczęściej u osób w wieku 60-70 lat. W trosce o zdrowie mieszkańców subregionu legnicko-głogowskiego Miedziowe Centrum Zdrowia  przystąpiło do programu „Profilaktyka raka jelita grubego na terenie subregionu legnicko – głogowskiego”.  Z bezpłatnych badań kolonoskopowych może skorzystać 1000 osób czynnych zawodowo  w przedziale wiekowym od 55 do 64 lat, czyli 500 kobiet i 500 mężczyzn.

– Na razie program się rozkręca, mamy wolne miejsca i bardzo krótkie terminy oczekiwania na badanie – mówi dr nauk medycznych Marek Ścieszka, Ordynator Oddziału Gastrologicznego MCZ w Lubinie.

Z każdym pacjentem przed badaniem przeprowadzany jest  wywiad. Gdy pacjent zostanie zakwalifikowany do badania wówczas otrzymuje leki  znieczulające. Jeżeli w trakcie zabiegu okaże się, że ma polipy do 1 cm,  lekarz od razu je usunie. Jeżeli natomiast polipy będą większe niż 1 cm  lub pacjent bierze leki przeciwkrzepliwe , wówczas lekarz umawia wizytę na oddziale gastrologicznym w MCZ w Lubinie. 

– Około 30% badanych w tym przedziale wiekowym ma polipy – mówi Marek Ścieszka, ordynator oddziału gastrologicznego. – Zdarzają się różne polipy. W MCZ przeprowadzamy rocznie od 3,5 do 4 tysięcy badań. Wyłapujemy kilkadziesiąt nowotworów. 

Na 1000-1500 polipów 10% stanowią polipy złośliwe. Bywają polipy olbrzymie wówczas usuwane są endoskopowo.  W Głogowie badania prowadzić będą asystenci ordynatora; dr nauk medycznych, chirurg, onkolog  Robert Szwed oraz gastrolog  Łukasz Staszak.   

Bezpłatne badania prowadzone są w ramach  projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WD na lata 2014-2020 pod nazwą “Profilaktyka raka jelita grubego na terenie subregionu legnicko – głogowskiego”.
Lekarze MCZ zachęcają do  skorzystania z bezpłatnych badań.  Rejestracja pod numerem tel. (76) 72 76 740.

Zdjęcia: ANJA