Na uroczystości z okazji Jubileuszu 60-lecia szkoły przybyli dawni uczniowie, pedagodzy, pracownicy administracyjni, przyjaciele i sprzymierzeńcy. Przy pysznej grochówce wspominano dawne czasy. 

Kilkadziesiąt osób przybyło na Jubileusz 60-lecia Technikum Nr 6 w Głogowie. Absolwenci szkoły spotkali się ze swoimi nauczycielami. Przy pysznej grochówce wspominano dawne czasy. Naukę w szkole, wagary i nauczycieli lubianych i tych mniej kochanych.  Wszystkim przyjaciołom i sprzymierzeńcom dyrektorka szkoły wręczyła listy z podziękowaniami i statuetki.

– Wszystkim z serca dziękuje – mówiła Elżbieta  Sawczak, Dyrektorka Technikum nr 6 w Głogowie. –  Wielkie podziękowanie za to, że wszyscy byliście z nami. Życzę by czas Jubileuszu był czasem wspomnień i powrotu do młodości, do najpiękniejszych chwil. Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim, którzy nam pomogli, wspierali w codziennym bycie szkoły.

Podczas uroczystości  na ręce dyrektorki szkoły składano życzenia i wręczano prezenty, które między innymi zasilą zbiory biblioteki szkolnej. Życzenia dalszych sukcesów szkole, jej pedagogom i uczniom składali miedzy innymi Wojciech Zubowski, Poseł na Sejm RP; przedstawiciel Ewy Drozd, Posłanki na Sejm RP;  Wicestarosta Powiatu Głogowskiego Wojciech Borecki; leśnicy, dyrektorzy głogowskich szkół; samorządowcy i wielu wielu innych przyjaciół placówki.

Zdjęcia: ANJA