Głogowscy funkcjonariusze z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej KPP odwiedzili uczniów w Zespole Szkół w Przedmościu. Prowadzili zajęcia mające na celu podnoszenie świadomości i kształtowania właściwych postaw w sytuacjach o charakterze terrorystycznym.

W  gminnej placówce oświatowej odbyły się kolejne już zajęcia z uczniami, w ramach programu „ALFA”. Celem tych działań edukacyjnych jest podnoszenie świadomości, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Zajęcia przeprowadzili policjanci i pracownicy Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej KPP w Głogowie. W spotkaniu w Przedmościu uczestniczył również dzielnicowy. Prowadzący zajęcia, przy wykorzystaniu opracowanych dla tego programu materiałów dydaktycznych, poruszali zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, w tym m.in. właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. Dzieci przyswajały wiedzę dotyczącą m.in. tego jak zachować się, gdy usłyszą strzały czy też, gdy zauważą jakiś podejrzany pakunek lub staną się zakładnikami terrorystów.

– Spotkanie  odbyło się w ramach programu edukacyjnego pn. „ALFA” – mówi podinsp. Bogdan Kaleta, oficer prasowy KPP w Głogowie. –  W ramach programu ALFA, głogowscy policjanci spotykają się z wszystkimi uczniami i przedszkolakami z terenu powiatu głogowskiego. Program ma charakter ogólnopolski i spotkania policjantów z dziećmi i młodzieżą mają miejsca na terenie całego kraju.

Zdjęcia: KPP w Głogowie