Powstaje bezpłatny system informowania mieszkańców Gminy Kotla. Ważne informacje docierać będą SMS-em.

Wiadomości tekstowe przesyłane na telefon będą informowały  miedzy innymi: o terminie płatności, o zaległościach z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi , o wydarzeniach odbywających się na terenie gminy oraz o innych ważnych gminnych informacjach.  Zanim nowe udogodnienia zostaną wprowadzone mieszkańcy Gminy Kotla muszą na to wyrazić zgodę. W tym też celu osoby zainteresowane powinny wypełnić odpowiednie formularze. Na tej podstawie sporządzona zostanie gminna baza danych.

– Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie Urzędu Gminy będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe – wyjaśnia Łukasz Horbatowski, Wójt Gminy Kotla.

Aby znaleźć się w urzędowej bazie należy wypełnić  oświadczenia, druk zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie  numeru telefonu, adresu e-mail do celów podatku nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych ważnych komunikatów wójta. Formularz oświadczenia dostępny jest  w Urzędzie Gminy Kotla i  na stronie internetowej www.kotla.pl  zakładka Urząd Gminy. Zdjęcia: UG Kotla