OSP z Brzegu Głogowskiego,  najlepszą drużyną w  Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które rozegrane zostały na boisku w Czernej. Strażacy zasłużeni dla pożarnictwa zostali odznaczeni medalami. 

Przed rozpoczęciem zawodów wszyscy zebrani wzięli udział we mszy polowej w intencji strażaków z Gminy Żukowice. Msze odprawił ks. Edward Białas z Brzegu Głogowskiego. Po mszy minutą ciszy oddano cześć tragicznie poległym strażakom z JRG 1 w Białymstoku.

Do zawodów stawiły się wszystkie jednostki z Gminy Żukowice.  Pod czujnym okiem sędziów, którym przewodził przedstawiciel Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie, młodszy kapitan Grzegorz Karpiński jednostki stanęły do konkurencji i sportowej rywalizacji.  Wszyscy wykazali się sprawnością fizyczną, dobrą organizacją pracy i wszechstronnymi umiejętnościami potrzebnymi w wykonywaniu tak zaszczytnej funkcji, jaką jest strażak ochotnik. 

Najlepszą drużyną okazali się strażacy ochotnicy z Brzegu Głogowskiego, drugie miejsce zajęli ochotnicy  z Kłody,  trzecie miejsce przypadło strażakom z OSP Czerna.  Czwarte miejsce zajęli ochotnicy z Kromolina.
Puchary, nagrody oraz dyplomy wręczyli Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP druh Ryszard Kondraciuk, Komendant Gminny OSP druh Jarosław Szmidt.

Nagrody ufundowali Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn, Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak i Radny Powiatu Kamil Halarewicz.

Tradycyjnie już na zawodach strażackich zostały wręczone odznaczenia oraz Medale dla zasłużonych druhów OSP.  Srebrny Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa wręczony został Skokowskiemu  Adolfowi.   Brązowy Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa  otrzymali: Gołyga Marek, Skokowski Waldemar i Wołoszyn Krzysztof. Odznaką Strażak Wzorowy  uhonorowano : Rokosz Michała,  Szczepańskiego Marcina , Gniewosz Grzegorza, Markowskiego Daniela, Pazołę Dawida ,Garbatego Jarosława, Kaniewskiego Pawła, Skokowskiego Michała.

– Przeprowadzane co roku zawody sprawdzają poziom wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice podsumowując zawody  –  Przy okazji jest to sprawdzian własnych możliwości, poznanie swoich słabych stron, co pozwala w przyszłości przygotować się lepiej do prawdziwych działań przeciwpożarowych. Mimo tego, iż w tym roku większość z uczestników postawiło na dobrą zabawę, to nie zabrakło również zaciętej rywalizacji o czołowe miejsca i tytuł najlepszej jednostki OSP w Gminie Żukowice, która będzie reprezentować Gminę Żukowice na Powiatowych Zawodach Strażackich.

Podczas zawodów można było skosztować pysznej kuchni polowej oraz kiełbasek przygotowanych przez mieszkańców Czernej.

Zdjęcia: UG Żukowice