Nowy parking na 41 miejsc, oświetlenie, łącznik z ul. Głogowską i Ogrodową. Przed gimnazjum nowe boisko sportowe. Gmina te zadania sfinansowała z własnego budżetu.

Teren przed gimnazjum i szkołą podstawową w Jerzmanowej został zagospodarowany.  W celu poprawy komunikacji wykonano drogę, łącznik ulic Głogowskiej z Ogrodową. Przed placówkami oświatowymi powstało nowe boisko. Koszty inwestycji w wysokości około 700 tys. zł Gmina Jerzmanowa pokryła z własnego budżetu.

– Teren przed gimnazjum urządzony został bardzo nowocześnie – mówi Lesław Golba, Wójt Gminy Jerzmanowa. –  Powstała bieżnia i skocznia do skoków w dal. Część sportowa wykorzystywana będzie podczas zajęć z wychowania fizycznego.  Nowa droga natomiast poprawi komunikację w tym rejonie. 

Wykonane  inwestycje korzystnie wpłynęły na estetykę przed placówkami oświatowymi a młodzieży przybyło nowe miejsce do uprawiania sportu.

Zdjęcia: ANJA