276 osób otrzymało nagrody finansowe i listy gratulacyjne. Spotkanie prezydenta z najzdolniejszymi uczniami i studentami odbyło się w Ratuszu.

Prezydent Miasta Rafael Rokaszewicz przyznał stypendia uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Poza tym spełnili kilka dodatkowych kryteriów; między innymi mają osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, działali na rzecz swojej szkoły, udzielali się społecznie. 

Wśród nagrodzonych są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i studenci.  Stypendium uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych jest w przedziale 400 – 600 zł. Uczniom szkół ponadgimnazjalnych przyznane zostało stypendium w kwocie od  500 do 700 zł. Nagroda finansowa studentom znajduje się w przedziale od 1000 do 1400 zł.

– W tej edycji przyznaliśmy stypendia 276 uczniom, którzy wyróżnili się nie tylko najwyższymi ocenami, ale także zaangażowaniem i pracą poprzez np. udział w konkursach, wolontariacie, olimpiadach –  mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa. – Ponownie najzdolniejszych uczniów nagrodzimy w grudniu. Jeszcze raz składam najserdeczniejsze gratulacje wszystkim nagrodzonym. Brawo Wy!  

W tym roku z budżetu Gminy Miejskiej na stypendia przeznaczono 173.900 zł. Stypendia przyznawane zostały w trzystopniowej skali i tak:uczniowie szkół podstawowych : stypendia I stopnia – 23 uczniom po 600 zł; stypendia II stopnia – 18 uczniom po 500 zł oraz stypendia III stopnia – 37 uczniom po 400 zł.

Uczniowie gimnazjów : stypendia I stopnia – 16 uczniom po 600 zł ;  stypendia II stopnia – 26 uczniom po 500 zł oraz stypendia III stopnia 38 uczniom po 400 zł.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych; stypendia I stopnia – 12 uczniom po 700 zł; stypendia II stopnia – 21 uczniom po 600 zł oraz stypendia III stopnia – 17 uczniom po 500 zł.

Studenci;stypendia I stopnia – 1 uczeń 1.400 zł; stypendia II stopnia –3 uczniów po 1.200 zł i stypendia III stopnia – 64 uczniom po 1.000 zł. 

Zdjęcia: UM Głogów