Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli uczestniczyli w zajęciach na basenie „Chrobry” Głogów.  Fundacja KGHM Polska Miedź pokryła koszty.

Urząd Gminy Kotla w ramach projektu pn. „Wodna rekreacja szansą na poprawę zdrowia dzieci z terenu Gminy Kotla” organizowała wyjazdy  uczniów klas od I do VI  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli na basen w Głogowie.  Utworzono 7 grup wyjazdowych i każda z nich  miała jeden raz w miesiącu  dwugodzinne zajęcia na basenie, w tym jedną godzinę nauki pływania z wykwalifikowanym instruktorem. 
– Projekt był realizowany już po raz szósty, dzięki wsparciu Fundacji. Pierwsze wyjazdy na basen odbyły się we wrześniu 2011 r.  – wyjaśnia Łukasz Horbatowski, Wójt Gminy Kotla.  
Koszty zakupu biletów wstępu na basen, prowadzenia lekcji przez instruktorów nauki pływania oraz zorganizowania transportu w całości finansowane były z pozyskanej darowizny. Opiekę podczas wyjazdów zapewniała kadra Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli.

Zdjęcia: UG Kotla