Na najbliższej sesji 13 czerwca, radnym Rady Miasta Głogowa przedstawiony zostanie projekt uchwały dotyczący szczepień dla osób po 65 roku życia. Realizacja programu od września.

Na najbliższej sesji absolutoryjnej pod obrady radzie przedstawiony zostanie między innymi projekt uchwały dotyczący  przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej Głogów na lata 2017-2020.

W uzasadnieniu niniejszego projektu podaje się iż ” Szczepienia osób powyżej 65 roku życia przeciwko grypie przyczyniają się do obniżenia liczby zachorowań na grypę i jej późniejszych powikłań. Projekt programu pod nazwą Program Polityki Zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej Głogów na lata 2017-2020 będzie realizowany od miesiąca września 2017r.  Zgodnie z art. 48 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Gmina Miejska Głogów wystąpiła o zaopiniowanie projektu programu szczepień przeciwko grypie do Agencji Oceny Technologii Medycznych.”

Informacja o profilaktycznym szczepieniu p/grypie wywołała zainteresowanie wśród starszych mieszkańców naszego miasta.

– Uważam, że to bardzo dobry pomysł. Ludzie starsi to jak dzieci wymagają szczególnej opieki. Grypa to dla nas ciężka choroba. Najgorsze są powikłania  –  mówi Zofia Krużyńska, głogowianka.

 – Dzieci o mnie dbają. Córka pilnuje terminu szczepień. Płacę za nie. Wiadomo emerytura cieniutka, ale zdrowie jest ważne, jakoś sobie radzę  – mówi Roman Wiśniewski. 

– Kilka lat temu przechodziłam ciężko grypę,  bardzo długo nie mogłam dojść do siebie – mówi Zenona Raszke. –  Od tamtej pory każdego roku przyjmuję szczepionkę.

W projekcie programu zakłada się, że szczepienia przeciw grypie nie będą finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia,  w całości środki pochodzić będą z budżetu Gminy Miejskiej Głogów.  W 2016 roku w Głogowie mieszkało  12.580 osób w wieku 65 lat. Z tego: 7252 stanowią kobiety a 5328 mężczyźni.