Trzy puchary trafiły do druhów i druhen z OSP w Serbach. W zawodach strażackich udział wzięło 6 jednostek OSO, 17 drużyn.

Do rywalizacji stanęło 17 drużyn ochotniczych straży pożarnych. Po trzy drużyny dziewcząt w wieku 12-16 lat, chłopców 12-16 lat oraz kobiet. Sześć drużyn mężczyzn oraz dwie drużyny druhów 50+.

Pierwsze miejsce w grupie wiekowej 12-16 lat dziewcząt zajęła drużyna OSP Wilków.  Natomiast w grupie wiekowej 12-16 lat chłopców najlepsza była drużyna  OSP Serby.  Z OSP Serby była także najlepsza drużyna kobiet i mężczyzn.  W grupie wiekowej 50+ najlepsi byli druhowie z OSP Borek i OSP Ruszowice.

Puchary ufundowane zostały przez Wójta Gminy Głogów i GOPS w Przedmościu.

Druhowie i druhny w czasie zawodów wykazali się znajomością musztry. Wzięli udział także w sztafecie 7×50 m. Kolejnym sprawdzianem ocenianym przez jury było rozwinięcie linii gaśniczej i podanie 2 prądów wody. Po zawodach wszyscy świetnie bawili się na festynie. Było wiele atrakcji dla każdej grupy wiekowej. Najwięcej niespodzianej organizatorzy przygotowali dla najmłodszych uczestników festynu, były między innymi zajęcia z animatorami i różnego rodzaju zabawy.

Zdjęcia: ANJA, Marcin Kuchnicki OSP