Gmina na termomodernizację budynków szkolnych pozyskała dofinansowanie. W tym roku ruszy termomodernizacja dwóch budynków szkoły w Chociemyśli, w przyszłym roku remont przeprowadzony zostanie w SP w Kotli.

Termomodernizacja dwóch budynków Szkoły Filialnej w Chociemyśli już się rozpoczęła. Zakres robót obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów wraz w wymianą pokrycia, wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej i części stolarki okiennej oraz przyległych zadaszeń i schodów. W ramach poprawy systemu grzewczego planuje się wymianę rur, montaż instalacji, wymianę grzejników, montaż systemu zarządzania energią. Dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody planuje się zamontowanie energooszczędnych dwóch gruntowych pomp ciepła.

Projekt przyniesie korzyści ekologiczne, ponieważ zastępujemy stare piece węglowe pompami ciepła, a także oszczędności w kosztach ogrzewania budynków – wyjaśnia  Łukasz Horbatowski, Wójt Gminy Kotla. –  Planujemy, że prace zakończą się z końcem września.

Inwestycja odbywa się w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotli oraz Szkoły Filialnej w Chociemyśli” na realizację którego Gmina Kotla pozyskała środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 
Realizacja projektu zaplanowana jest w 2 etapach. Pierwszy etap realizowany w 2017 roku obejmuje budynki Szkoły Filialnej w Chociemyśli. W ramach drugiego etapu w 2018 r. termomodernizacji poddany zostanie budynek Szkoły Podstawowej w Kotli.

Planowana wartość projektu wynosi ponad 4 miliony zł, w tym pozyskane dofinansowanie 3 127 904,34 zł. Wykonawcą I etapu robót jest firma SOBOTA  z Głogowa.

Zdjęcia: UG Kotla