XVI edycja KONKURSU EKOLOGICZNEGO POWIATU GŁOGOWSKIEGO została podsumowana w Technikum nr 6 „Przyrodnicza” w Głogowie.  Uczniowie II LO najlepsi w dwóch konkurencjach.

W konkursie, który trwał cały rok szkolny uczestniczyli uczniowie 7 głogowskich szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie, Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie, Zespołu Szkół Politechnicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego i Technikum nr 6 „Przyrodnicza”. Podsumowanie konkursu odbyło się w pięknej scenerii parku przyszkolnego pod koronami wiekowych dębów.

– Podczas podsumowania konkursu  nawiązano do tegorocznej społecznej “awantury” o drzewa i ich bezkarną wycinkę na olbrzymią skalę mówi Elżbieta Sawczak, Dyrektorka Technikum nr 6 „Przyrodnicza” w Głogowie. –  Przytoczono przepisy nowelizacji Ustawy o ochronie przyrody, które wejdą w życie 17 czerwca, zwiększające kontrolę nad tym zjawiskiem.

Podziękowano  także wszystkim uczestnikom, nauczycielom,szkolnym koordynatorom Konkursu za wspólne działania zwiększające świadomość ekologiczną i poczucie odpowiedzialności za stan środowiska, a zwycięzców nagrodzono nagrodami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe
w Głogowie. Konkurs składał się z trzech etapów: Etap I: Sprzątanie świata 1 m-ce: LO I oraz LO II ; 2 m-ce: Zespół Szkół Politechnicznych ; 3 m-ce: Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego. Etap II: Test wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska 1 m-ce: LO I; 2 m-ce: Technikum nr 6 i 3 m-ce: LO II. Etap III: Ekologiczna Gra Terenowa: 1 m-ce: Technikum nr 6; 2 m-ce: LO I i 3 m-ce: Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego. W ogólnej klasyfikacji szkół: 1 m-ce zajęło LO I; 2 m-ce LO II a 3 m-ce Technikum nr 6. XVI edycji Konkursu Ekologicznego Powiatu Głogowskiego odbyła się pod Patronatem Starosty Głogowskiego.

Zdjęcia: Technikum nr 6 „Przyrodnicza”