Gmina Miejska w Głogowie ponownie wystąpi do powiatu o  nabycie udziałów szpitala. Starosta zlecił przygotowanie nowej wyceny.

Gmina Miejska wstępnie planowała nabyć 40% udziałów. Radni Powiatowi wstępnie zaakceptowali taką propozycję.  Ostatecznie jednak radni miejscy nie byli zainteresowani nabyciem tylko 40% udziałów. Zawnioskowano o 50 % lub 100%. Ostatecznie na jednej z sesji radni zaproponowali, aby przeanalizować nabycie 50% udziałów głogowskiego szpitala.

W tym roku Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa i Jarosław Dudkowiak, Starosta Powiatu Głogowskiego  oraz radni ponownie zajmą się tym tematem. Starosta zlecił już przygotowanie nowej wyceny, ponieważ na przestrzeni kilku miesięcy wartość szpitala wzrosła, pozyskano nowy sprzęt, dokonano nowych inwestycji i zakupów.

– Radni muszą ponownie wyrazić zgodę na zbycie,  tym razem 50% udziałów – mówi Wojciech Borecki, Wicestarosta Powiatu Głogowskiego. – Rozpoczęła się procedura związana z wyceną majątku szpitala.

Rafael Rokaszewicz  na ostatniej sesji Rady Miasta Głogowa powiedział radnym, iż miasto i powiat rozpoczną rozmowy w sprawie nabycia przez miasto 50% udziałów placówki zdrowotnej.

–  Siądziemy do rozmów. Nasza oferta jest aktualna, będziemy zabiegać o nabycie 50% udziałów – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta Głogowa.

Zdjęcia: ANJA