Gmina Miejska w Głogowie zbroi terenu pod budownictwo jednorodzinne , zabudowę szeregową i wolnostojącą. Działki powstaną na osiedlach Piastów Śląskich i Żarków.

Na osiedlach Piastów Śląskich i Żarków w ciągu dwóch lat Gmina Miejska w Głogowie planuje przygotować 66 działek pod zabudowę jednorodzinną. Działki zostaną wydzielone  przy nowych ulicach  Generała Okulickiego i Generała Komorowskiego.  Kolejne działki, około 30, mają powstać na przedłużeniu ulicy Księżnej Mechtyldy. Tereny przy ulicach Książąt Żagańskich i Książąt Oleśnickich mogą zostać zagospodarowana na mieszkania w ramach rządowego programu Mieszkanie PLUS oraz TBS.

– W Głogowie powstanie kilkadziesiąt działek pod budownictwo jednorodzinne, wolnostojące i szeregowe – powiedział na ostatniej sesji Rady Miasta Głogowa Rafael Rokaszewicz, Prezydent Miasta . –  Realizujemy mnóstwo inwestycji.  Wykonujemy zadania wynikające z planu kadencyjnego.

Na półhektarowej działce, którą miasto zamierza przekazać do Banku Gospodarstwa Krajowego jako wkład  w rządowy program Mieszkanie PLUS może powstać  blok ze 100 mieszkaniami. Na terenach powojskowych w ramach  TBS powstaną  cztery budynki,  ze  120 mieszkaniami.

Gmina Miejska w Głogowie podpisała umowę z firmą GOLDMAN&White Line Architects Sp.z o.o. z Poznania, która opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie wraz  z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi”.  Termin przygotowania dokumentacji mija 30 listopada br.  Jej koszt 169.863 zł brutto.

Zdjęcia: ANJA