Staże, szkolenia zawodowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej sfinansuje urząd pracy. Pracodawca może liczyć na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy i części kosztów wynagrodzenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie otrzymał w bieżącym roku ze środków PFRON 300 tys. zł na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. W ramach tych środków trwają nabory osób niepełnosprawnych zainteresowanych stażem, szkoleniem zawodowym, szkoleniem z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

– Osoba niepełnosprawna może mieć sfinansowane szkolenie za kwotę nawet 2.500 zł. Dodatkowo za okres szkolenia otrzyma stypendium wypłacane z urzędu pracy- mówi Damian Piątek, Zastępca Dyrektora PUP w Głogowie.

PUP proponuje także dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do kwoty 20.000 zł. Pracodawca natomiast może liczyć na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

– Za zatrudnienie jednej osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu, pracodawcy wypłacimy do 30.000 zł – mówi Damian Piątek, Zastępca Dyrektora PUP w Głogowie. – Pracodawca zobowiązany będzie do utrzymania stanowiska pracy przez okres co najmniej 3 lat.

Pracodawca ubiegać się może także o zwrot części kosztów wynagrodzenia.

– Przewidujemy zwrot na zasadach prac interwencyjnych ok 980 zł miesięcznie, pod warunkiem że pracodawca zatrudni osobę niepełnosprawną poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu po okresie refundacji na kolejne 4 miesiące – mówi Damian Piątek.

Aktualnie w PUP zarejestrowanych jest 295 osób niepełnosprawnych, z tego większość stanowią osoby posiadające status bezrobotnego -204 osoby. Zarejestrowanych jest 91 osób niepełnosprawnych o statusie poszukującego pracy. W porównaniu do 01.01.2016 r. liczba zarejestrowanych osób niepełnosprawnych spadła o 104.

Zdjęcia: ANJA