Wysoka trawa na obrzeżach nieczynnej fontanny nie dodaje uroku miejscu, w którym stoi Pomnik Saperów. Mieszkańcom miasta to się nie podoba. Alarmują o uporządkowanie tego terenu.

50-lecie obecności wojsk inżynieryjnych w naszym mieście stało się przyczyną odsłonięcia Pomnika Saperów. Postawiony został ze środków zebranych przez komitet społeczny. Monument kosztował 500 tys. zł. To nie jest jednak cała inwestycja związana z tym miejscem. Zakłada się, że uporządkowanie terenu i jego zagospodarowanie, planowane jest w przyszłych latach, może zamknąć się w kwocie około 3 mln zł.

– To szczególne miejsce, przychodzą tu wszystkie pokolenia mieszkańców naszego miasta. Pomnik konstrukcyjnie jest bardzo ciekawy  – mówi Magdalena Szejno. –  Zastrzeżenia budzi jego otoczenie. Kałuża wody w nieczynnej fontannie i trawa rosnąca na jej obrzeżach.

Urzędnicy w ratuszu uspokajają, teren przed Pomnikiem Saperów zostanie wysprzątany a trawa skoszona.

Jednostka saperska w naszym mieście istnieje od 1951 roku. Pomnik Saperów jest hołdem tym wszystkim żołnierzom, którzy stacjonowali w Głogowie. Brali udział w różnych akcjach. Pomagali mieszkańcom w trudnych sytuacjach między innymi podczas powodzi.

Zdjęcia: ANJA