Jeden z obiektów zespołu pałacowego w Jerzmanowej zawalił się. Stwarza zagrożenie. Został zabezpieczony. Czeka na rozbiórkę.

Pałac w Jerzmanowej będzie remontowany. Gmina pozyskała środki na nowy dach. Do zespołu pałacowego należą także pobliskie budynki. Jeden z nich zawalił się, interweniowała głogowska straż pożarna.

-Obiekt jest do rozbiórki. Teren został zabezpieczony przed dostępem osób postronnych – mówi st. bryg. mgr inż. Piotr Durał, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.

Obiekt  częściowo był już zawalony. Jednak konserwator zabytków nie wyraził zgody na całkowitą rozbiórkę. Zalecił, aby stojące ściany zabezpieczyć, podstemplować, ponieważ to zabytek. 

-Zgodnie z opinią konserwatora, ścianę kamienną budynku należało zachować. Rozebrać budynek, ścianę podstemplować, aby się nie zawaliła. Ma ona ponad 50 lat, jest zabytkiem – mówi Waldemar Szpilewicz, Sekretarz Gminy Jerzmanowa.

Zabytek powoli chylił się ku upadkowi. Nie było planów związanych z remontem budynków należących do zespołu pałacowego. Burze i gwałtowne wiatry zawaliły nadszarpnięty zębem czasu zabytek.

-Zanim urzędnicy zajmą się remontem pałacu może dojść do podobnej sytuacji. Gmina za pałac zapłaciła kilka milionów. Remont pochłonie kilkanaście milionów. Prawdopodobnie po remoncie w pałacu będzie siedziba władz gminy – mówi mieszkaniec z Jerzmanowej. – Pałac to droga inwestycja, skoro urzędnicy kupili to teraz powinni wyremontować, aby się nie zawalił. Bo wówczas kilka milionów złotych pójdzie na marne.

Zdjęcia: ANJA