Pięć, siedem lub dziewięć tysięcy złotych Urząd Gminy Żukowice może dofinansować budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Kolejność wniosków ma znaczenie.

Wójt Gminy uruchomił program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie Gminy Żukowice. Dotację otrzymać mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

– Wnioskodawca może uzyskać pomoc finansową na realizację przedsięwzięcia w wysokości do 50% udokumentowanych wartości brutto, poniesionych nakładów na budowę oczyszczalni – mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.

Wnioskodawca musi spełnić określone warunki, aby otrzymać pomoc finansową, która zależna jest od rodzaju nieruchomości, na której zostanie wybudowana. I tak do 5.000 zł brutto może otrzymać wnioskodawca do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej dom jednorodzinny. Do 7.000 zł brutto wyniesie dofinansowanie dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej budynek wielorodzinny o liczbie wyodrębnionych lokali od 2 do 4. Do 9.000 zł brutto przyznane zostanie dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej budynek wielorodzinny o liczbie wyodrębnionych lokali powyżej 4. Na przyznanie wsparcia finansowego wpływ ma kolejność składanych wniosków. Więcej informacji na temat zasad przyznawania dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Żukowice dzwoniąc pod numer telefonu 76-831-42-41 wew. 59.