21-go lipca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie zakończy się pierwsza rekrutacja na studia w roku akademickim 2017/2018.

Od początku miesiąca kandydaci z całego regionu składają wymagane dokumenty. Do wyboru mają siedem kierunków studiów. W zależności od preferowanej dziedziny nauki, w Głogowie mogą podjąć: studia inżynierskie na kierunkach automatyka i robotyka oraz metalurgia, studia licencjackie na kierunkach pielęgniarstwo, nowe media, pedagogika, finanse i rachunkowość oraz ekonomia, a także studia drugiego stopnia, magisterskie, na kierunku pedagogika. Bezpłatna nauka, nowoczesna baza dydaktyczna, profesjonalna kadra, specjalne programy wspierające studentów – to tylko niektóre spośród wielu argumentów przemawiających za wyborem Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

-Jest to uczelnia publiczna, oferująca bezpłatne studia stacjonarne na wszystkich kierunkach – mówi Anna Włodarczyk, Rzecznik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Programy studiów mają profil praktyczny, dzięki czemu już w trakcie nauki studenci zdobywają doświadczenia zawodowe i nawiązują kontakty z przyszłymi pracodawcami. Uczelnia realizuje też specjalny program MNiSW, pozwalający na organizowanie półrocznych płatnych praktyk u pracodawców.

-Dzięki stypendiom, które zapewnia program Erasmus+, chętni odbywają praktyki studenckie za granicą, a także mogą realizować część programu studiów w europejskich uczelniach partnerskich – mówi Anna Włodarczyk, Rzecznik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

PWSZ w Głogowie dysponuje licznymi, profesjonalnymi pracowniami specjalistycznymi, potrzebnymi do prowadzenia zajęć na każdym kierunku. Ponadto, aby ułatwić chętnym połączenie nauki z rodzicielstwem, na uczelni działa Żłobek „Maluch”. Bliskość uczelni od miejsca zamieszkania, a także atrakcyjny system stypendialny z pewnością są dodatkowymi argumentami przemawiającymi za podjęciem studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na http://pwsz.glogow.pl/rekrutacja/ .

Zdjęcia: ANJA