Do 55 roku życia kartę powołania na ćwiczenia może otrzymać żołnierz szeregowy, natomiast do 63 roku życia oficer i podoficer. Żołnierze rezerwy, którzy mają karty mobilizacyjne mogą spodziewać się wezwania na ćwiczenia.

We wrześniu planowane są ćwiczenia żołnierzy rezerwy. W Polsce karty powołania może otrzymać 35 tys. żołnierzy. Szkolenia prowadzone będą w głogowskiej jednostce i WKU, we Wrocławiu, Bolesławcu, Sulechowie. Jak zapewnia ppłk Piotr Mielniczuk Komendant WKU w Głogowie, karty powołania nie są dostarczane na ostatnią chwilę. Wysyłane są z wyprzedzeniem, aby powołany zanim uda się na ćwiczenia zdążył poukładać swoje sprawy rodzinne i zawodowe. Od powołania można się odwołać w uzasadnionych przypadkach. Należy dokonać tego w ustalonym terminie.

-Kartę powołania należy dokładnie przeczytać. Na wezwaniu napisane jest, jak powinien zachować się żołnierz rezerwy, który w wyznaczonym terminie nie może stawić się na ćwiczenia – mówi ppłk Piotr Mielniczuk.- Wojskowy Komendant Uzupełnień w Głogowie. – Stosując się do wyjaśnień, uniknie się wielu nieporozumień.

Żołnierz rezerwy posiadający kartę mobilizacyjną powinien pamiętać o poinformowaniu WKU o zmianie miejsca zamieszkania lub dłuższego wyjazdu za granicę.

– Żołnierz rezerwy powinien powiadomić WKU o zmianach , tak wynika z przepisów prawa – mówi wojskowy Komendant Uzupełnień w Głogowie – W przypadku dłuższego wyjazdu za granicę z żołnierza rezerwy zdejmowana jest karta powołania. Otrzymuje ją inny żołnierz.

Żołnierz rezerwy, który nie stawi się na ćwiczenia może spodziewać się sankcji karnych. Zgodnie z art. 225 ustawy o powszechnym obowiązku obrony kto bez usprawiedliwionej przyczyny będąc żołnierzem rezerwy nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin lub posiadając przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki przewidzianej do militaryzacji nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń w tej jednostce podlega karze aresztu do 30 dni albo karze grzywny. Żołnierz powołany na ćwiczenia zapewnione ma umundurowanie, żywienie i zakwaterowanie. Na czas ćwiczeń jest także ubezpieczony. W zależności od stopnia wojskowego otrzymuje gratyfikację pieniężną. Poza tym ma możliwość poprawić swoją tężyznę fizyczną oraz sprawdzić się na strzelnicy.

Zdjęcia: WKU Głogów