Urząd Marszałkowski przekaże dotację na przebudowę i rozbudowę szkoły w Serbach. Podstawówka dostosowana zostanie do potrzeb osób z niesprawnością ruchową.

Umowa na dofinansowanie zadania przebudowa i rozbudowa szkoły w Serbach została już podpisana. Urząd Marszałkowski na remont SP przekaże ponad 3 mln zł. Inwestycja wyceniona została na ponad 6.700 tys. zł.

-Całe nowe skrzydło zostanie dostosowano do potrzeb osób z niesprawnością ruchową. Zamontowana zostanie winda, którą uczniowie będą mogli dotrzeć na piętro – mówi Joanna Gniewosz, Wójt Gminy Głogów. – Placówka zostanie także doposażona w nowe pomoce dydaktyczne. Na ten cel zaplanowaliśmy kwotę 257 tys. zł. Otrzymamy dofinansowanie w kwocie 183 tys. zł.

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Serbach to duża inwestycja. Na jej realizację czekali urzędnicy, pedagodzy, uczniowie i rodzice. W nowych salach uczniowie będą mieli lepsze warunki do przyswajania wiedzy. Natomiast pomoce dydaktyczne podniosą efektywność kształcenia, jakości procesu nauczania i uczenia się uczniów. Rozbudowa i przebudowa szkolnego budynku potrwa do 2018 roku.

-W najbliższych dniach rozstrzygnięty zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania – mówi Joanna Gniewosz, Wójt Gminy Głogów.

Nowa inwestycja to kompleks szkolno-przedszkolny. Na parterze budynku powstanie przedszkole, w którym przebywać będzie mogło 100 dzieci. Za tę inwestycję gmina zapłaci z własnych środków. Pierwsze piętro przeznaczone jest dla uczniów szkoły podstawowej. Mieścić się tam będą 4 sale, szatnia, toalety. Każda sala będzie miała zaplecze dydaktyczne. Powstanie między innymi sala integracji sensorycznej, sala informatyczna z 48 stanowiskami oraz sala matematyczno przyrodnicza

– Meble i wyposażenie klas uzgadniane zostało z nauczycielami – mówi Joanna Gniewosz.- Nauczyciele złożyli zapotrzebowanie na potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne, ponieważ to oni wiedzą najlepiej, jak spowodować wzrost poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Zdjęcia: UG Głogów