Ruszyły prace demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Gmina Głogów pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW. Gospodarze nie partycypowali w kosztach.

Urzędnicy zapewniają, że azbest znajdujący się na budynkach, czy obejściach mieszkańców Gminy Głogów zostanie całkowicie usunięty. Gmina od 2016 roku przy wsparciu finansowym WFOŚiGW usunęła azbest z 61 posesji. Koszt tego zadania to niespełna 45 tys. zł. Gmina część prac pokryła z własnego budżetu. Wykonawcą zadań, których termin realizacji mija w sierpniu br. jest firma Z.G.K. Groneko sp. z o.o. z siedzibą w Mikorzynie. Firma został wybrany po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia. Pracownicy spółki zajęli się demontażem, odpowiednim zapakowaniem, załadowaniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych. 
-Usuniecie odpadów zawierających azbest spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na środowisko – mówi Bożena Dąbrowska, Zastępca Wójta Gminy Głogów.

W 2016 r. usuwaniem azbestu z terenu gminy zajmowała się Firma EXITO Sp. z o.o. Zgodnie z umową ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest – Mg 36,20. Zadaniem objęto 44 posesje. Całkowity koszt zadania – 13.895,11 zł. Dotacja z WFOŚiGW – 11.810,83 zł. Środki własne – 2.084,24

W 2017 r. – do 11.08.2017 r. Firma ZGK GRONEKO Sp z o.o zajęła się usunięciem azbestu z gospodarstw na terenie gminy. Ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest Mg – 54,473 Ilość posesji objętych wnioskiem, z których będą odbierane odpady zawierające azbest – 27 Całkowity koszt zadania (wnioskowany) – 30.981,40 zł. Dotacja z WFOŚiGW – 26.334,19 zł. Całkowity koszt zadania – 29.415,42 zł po wyłonieniu oferenta.

Zdjęcia:  UG Głogów