Wsparcie rządowe dla samorządów na usuwanie składowisk z niebezpiecznymi odpadami. NFOŚ uruchomił specjalny program. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zabiegać o pożyczkę lub bezzwrotne dofinansowanie.

Gmina Miejska Głogów od kilkunastu miesięcy czyni starania w celu usunięcia i likwidacji nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych przy ul. Południowej w Głogowie. Nie jest w tych staraniach odosobniona, wiele samorządów ma podobny problem z nielegalnymi składowiskami odpadów szkodliwych, niebezpiecznych. Ze względu na wysokie koszty likwidacji składowisk, w przypadku GMG to około 13 mln zł, wiele samorządów stara się ośrodki zewnętrzne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organów samorządu terytorialnego NFOŚ uruchomił specjalny program, na jego koncie jest obecnie 300 mln zł. Samorządy będą mogły występować z wnioskiem o pożyczkę lub bezzwrotne dofinansowanie.

– Program skierowany jest do samorządów, które wyczerpały wszystkie możliwości związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu usunięcia składowiska odpadów niebezpiecznych – mówi Wojciech Zubowski Poseł na Sejm RP. – Jeżeli wiadomo, że nic się już nie da zrobić, wówczas można zwrócić się o rządowe środki zarezerwowane w programie. 

Więcej o programie na stronie internetowej NFOŚiGW.