Od jutra 23 maja droga przy przejeździe kolejowym w Brzegu Głogowskim zamknięta zostanie dla ruchu. Prace remontowe potrwają 4 tygodnie.

Od jutra 23 maja (czwartek) rozpoczną się prace związane z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brzeg Głogowski – przy przejeździe kolejowym (k. byłego młyna).

– W związku z pismem PKP przedmiotowa inwestycja jest niezbędnym warunkiem pozostawienia czynnego przejazdu kolejowego w tym miejscu – wyjaśnia Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice. – W związku z tym na czas przebudowy, ok. 4 tygodnie,  przedmiotowa droga będzie wyłączona z ruchu pojazdów.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych “KAMADEX” Sp. z o.o. z/s w Lubinie.