Zespół Profilaktyki Społecznej KPP w Głogowie, cyklicznie spotyka się z uczniami najmłodszych klas wszystkich szkół powiatu głogowskiego. Policjanci z uczniami rozmawiali o tym jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły i wrócić do domu.

Policjanci spotkali się z dziećmi w Szkole Podstawowej nr 6 w Głogowie. Uczniowie najmłodszych klas, uczestniczyli w pogadance na temat bezpieczeństwa na drodze oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa. Prowadząca zajęcia przypominała dzieciom jak podstawowe zasady: jak przechodzić przez jezdnię i na co zwracać uwagę w drodze do szkoły i do domu, tak aby była ona bezpieczna.

– Jeszcze raz potwierdziło się, że wiedza dzieci jest na ten temat duża. Następnie odbyły się ćwiczenia praktyczne w obecności policjantów – mówi podinsp. Bogdan Kaleta oficer prasowy KPP w Głogowie. – Policjanci szczególnym nadzorem obejmują szkoły i przyległe do nich ulice. Są to również miejsca, gdzie przez cały rok policja szczególnie dba o bezpieczeństwo. Apelujemy do kierowców aby w rejonach szkół zachowali zwiększoną ostrożność i jeździli z wielką wyobraźnią.