Gmina Miejska Głogów rozwiązała umowę z wykonawcą fontanny w Parku Słowiańskim.  Po inwentaryzacji rozpisany zostanie nowy przetarg. Rozliczenie z byłym wykonawcą zostanie skompensowane z karami umownymi.

Gmina Miejska Głogów rozwiązała z wykonawca remontu fontanny umowę. Urzędnicy cierpliwie czekali, aż wykonawca zrealizuje zadanie zgodnie z umową i uzgodnieniami.

– Przed nami inwentaryzacja prac i materiałów zgromadzonych na terenie budowy. Do końca stycznia chcemy przeprowadzić tę inwentaryzację. Po czym rozpiszemy przetarg i wyłonimy wykonawcę lub wykonawców by zadanie dokończyć. Mówiliśmy o tym od wielu miesięcy, że dopóki wykonawca będzie wykazywał potencjał dokończenia inwestycji – będzie prace realizował. Chcemy wykorzystać czas zimowy i reżim technologiczny wynikający z niskich temperatur na wyłonienie nowego lub nowych wykonawców. Z uwagi na zimę dotychczasowa firma także prac nie mogła by kontynuować – mówi Piotr Poznański, zastępca prezydenta Głogowa.

Podczas spotkania z firmą Gutkowski podpisano porozumienie o przekazaniu niezbędnych materiałów, które do tego czasu nie zostały wykorzystane, jak granit czy dysze do fontanny. Materiały te zostaną wykorzystane do ukończenia inwestycji.

– Do zrealizowania zostały prace wykończeniowe związane z granitem oraz instalacja dysz. Wartość tych prac zostanie także wyceniona po inwentaryzacji. Rozliczenie z byłym wykonawcą zostanie skompensowane z karami umownymi. To także będzie wiadome po inwentaryzacji – mówi Piotr Poznański, zastępca prezydenta.