Radni PiS złożyli wniosek w biurze Rady Miejskiej w Głogowie o odwołanie z funkcji przewodniczącego Leszka Drankiewicza. Uważają, że radny jest niegodny mandatu w związku z udziałem w nielegalnym przewozie i składowaniu odpadów na terenie należącym do Gminy Miejskiej Głogów.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie udzielił swojej pomocy w usunięciu z prywatnego terenu beczek z substancjami niewiadomego pochodzenia. Zrobił to na prośbę właściciela, który postanowił usunąć śmieci podrzucone przez nieznanego sprawcę. W związku z tym, że zostały złożone na jego terenie i chociaż nie jest ich właścicielem musi usunąć i utylizować na własny koszt. Gmina Miejska Głogów w tej sprawie prowadzi postępowanie administracyjne. W związku z tym, że wjazd dużego auta na posesję prywatną byłby niemożliwy, Leszek Drankiewicz wyraził zgodę na umieszczenie palety z beczkami na terenie niezagospodarowanym należącym do ZGM, gdzie jest kierownikiem ADM. Osoby sąsiadujące z działką ZGM przy ul. Krochmalnej zapewnił, że śmieci składowane będą przez krótki czas. Być może do końca lutego, gdy ustalona zostanie firma zajmująca się wywózką i utylizacją. Kilka dni po rozmowie z sąsiadami, o składowisku odpadów przy ul. Krochmalnej powiadomiona została policja. Radny zapewnił, że nie uchyla się od odpowiedzialności. Chciał pomóc mieszkańcowi miasta, który zwrócił się do niego jako radnego z tą prośbą.

– Działania radnego nie mają nic wspólnego z podstawowym obowiązkiem radnego, jakim jest kierowanie się dobrem wspólnoty samorządowej gminy – mówi Elżbieta Rybak radny PiS. – Pan Leszek Drankiewicz nadużył nie tylko naszego zaufania, ale również mieszkańców Głogowa, dlatego złożyliśmy wniosek o odwołanie Pana Leszka Frankiewicza z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie. W naszym przekonaniu, Pan Drankiewicz nie może nadal organizować pracy i reprezentować radnych Rady Miejskiej w Głogowie. – dodaje radna.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie Zbigniew Sienkiewicz potwierdza iż pismo wpłynęło do biura rady.

– Na sesji podejmiemy uchwałę – mówi Zbigniew Sienkiewicz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie. – Radni wybiorą nowego przewodniczącego.

Leszek Drankiewicz, zanim wpłynęło pismo radnych PiS, złożył wypowiedzenie z funkcji. Ponieważ jak twierdzi, w zaistniałej sytuacji nie chce, aby koledzy radni czuli dyskomfort pracując z nim.

Na sesji nadzwyczajnej , która odbędzie się w środę radni zajmą się sprawą przewodniczącego i podejmą stosowne uchwały.