„Aby wszyscy byli jedno. Bractwo Oblatów św. Brygidy. Dom w Głogowie” taki tytuł nosi wystawa, której wernisaż odbędzie się w najbliższy piątek, 28 lutego o godzinie 16.00. Plansze prezentujące działalność Oblatów św. Brygidy w Polsce wzbogacone zostały o pamiątki po lokalnej działalności bractwa.

Bractwo Oblatów św. Brygidy powstało w Gdańsku w 1984 roku. Jego celem była czynna obrona Kościoła Katolickiego w okresie komunizmu, demonstrowanie swojej aktywności w Kościele, umacnianie i ochrona więzi Kościoła z narodem w czasie stanu wojennego. Cele te były realizowane poprzez wykłady, organizowanie pomocy dla rodzin zatrzymanych działaczy Solidarności.Członkowie Bractwa Oblatów, jako służba porządkowa zabezpieczali również wiele imprez i uroczystości kościelnych. Między innymi wizytę Jana Pawła II w 1987 roku.

Służbę podczas papieskiej pielgrzymki pełnili także Oblaci z Głogowa. W 1985 r., przy parafii Najświętszej Marii Panny na osiedli Kopernika, powstało Bractwo Oblatów św. Brygidy Dom w Głogowie. Z inicjatywy Bractwa organizowane były w Głogowie comiesięczne msze za ojczyznę. Zapraszano na spotkania działaczy opozycji, artystów i naukowców. Głogowscy Oblaci zabezpieczali procesje Bożego Ciała. Między innymi z inicjatywy Bractwa organizowane były w Głogowie marsze ekologiczne – mówi Maciej Iżycki z głogowskiego muzeum.

Na prezentowaną w Muzeum Archeologiczno-Historycznym wystawę składają się plansze prezentujące działalność Bractwa Oblatów św. Brygidy. Uzupełniają ją pamiątki i fotografie ukazujące funkcjonowanie bractwa w Głogowie.

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek, 28 lutego o godzinie 16.00.