Uczelnia Jana Wyżykowskiego podpisała porozumienia o współpracy z trzema szkołami ponadpodstawowymi z terenu Zagłębia Miedziowego. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących będą uczestniczyć w zajęciach, wykładach, konkursach przygotowanych przez UJW.

Uczelnia Jana Wyżykowskiego za cel postawiła sobie zacieśnianie współpracy ze środowiskiem oświatowym naszego regionu. dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW – rektor, pod koniec ubiegłego roku podpisał porozumienie o współpracy z placówką chocianowską, następnie ze szkołami z Polkowic i Szklar Górnych. W tym roku do grona partnerów dołączyły głogowskie jednostki: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

– Uczelnia nie może funkcjonować w oderwaniu od środowiska oświatowego. Pragniemy stwarzać pas transmisyjny aby przygotowywać młodych ludzi możliwie najlepiej do wejścia na rynek pracy – mówił rektor uczelni. – Nawiązujemy tę współpracę z przekonaniem, że budujemy relacje długofalowe i na wysokim poziomie – dodaje dr Tadeusz Kierzyk.

Szkoły i uczelnia chcą przede wszystkim stwarzać młodzieży warunki do rozwijania zainteresowań, poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Nie bez znaczenia jest także popularyzacja samej nauki i zachęcanie młodych ludzi do wychodzenia poza programowe zajęcia obowiązkowe realizowane w szkole.

– Jako dydaktyk i dyrektor zawsze zachęcam młodych ludzi do rozwijania się w różnych dyscyplinach naukowych, do różnicowania swoich kwalifikacji. Jeśli uczeń skończył klasę o profilu logistycznym, cennym byłoby zdobycie innych kwalifikacji, np. z mechatroniki. To może w przyszłości zwiększyć perspektywy młodego człowieka na szybko zmieniającym się rynku pracy, daje mu szerszy wachlarz możliwości. Uczelnia Jana Wyżykowskiego, dzięki swojej różnorodnej ofercie, idealnie nadaje się do łączenia pracy zawodowej i nauki, oraz do zdobywania nowych kwalifikacji – powiedział Wojciech Janisio, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie.

W semestrze letnim 2019/2020 pracownicy uczelni poprowadzą szereg wykładów i zajęć warsztatowych dla młodzieży zarówno w siedzibie UJW, jak i placówkach oświatowych. Wśród tematów najbardziej interesujących uczniów i nauczycieli są miedzy innymi : dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego, np.: Papiery do kariery czy Wizerunek jest wartością. Ciekawość wzbudzają także zagadnienia dotyczące nowych technologii, jak np. mechatronika i informatyka oraz tematyka prawna.

Uczelnia ma ofertę wykładów nie tylko dla szkół. W lubińskiej Filii UJW w piątek (28.02) o g. 16:30 odbędzie się pierwszy z cyklu piątkowych wykładów “Moja przyszłość na emeryturze – czy jestem w stanie coś zmienić?”. Wstęp na ten wykład jest bezpłatny.