Prezydent Miasta Rafael Rokaszewicz zapewnia, że nie zostawi przedsiębiorców bez pomocy. Pakiet wsparcia został już opracowany.

Głogowscy przedsiębiorcy, których działalność została dotknięta ograniczeniami związanymi z ogłoszeniem na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, mogą ubiegać się o pomoc: odroczenie terminu płatności podatków i opłat lokalnych, rozłożenie zaległości na raty, umorzenie odsetek , ulgi w czynszach, gdy lokal należy do zasobów miejskich oraz ulgi w opłatach za dzierżawę pawilonów handlowych. W uzasadnionych przypadkach nastąpi umorzenie podatku od nieruchomości i środków transportu za czas epidemii.

Każdy wniosek od przedsiębiorcy będzie rozpatrywany indywidualnie zgodnie z Ustawą Ordynacja Podatkowa i z uwzględnieniem zasad przyznawania pomocy publicznej.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, po odwołaniu stanu epidemii, będą mogli ubiegać się o umorzenie części lub całości należności z tytułu czynszu najmu.

– Od dłuższego czasu informuję, że nie zostawię przedsiębiorców samych, bez pomocy, choć liczę z tym ze budżet Głogowa, tak jak innych samorządów, mocno ucierpi z powodu epidemii. Cały czas czekamy także na rządowy pakiet wsparcia dla samorządów – mówi Rafael Rokaszewicz, Prezydent Głogowa.