Zakończył się montaż pierwszych siłowni zewnętrznych w czterech miejscowościach Gminy Żukowice:  Glinicy, Czernej, Szczepowie i Dobrzejowicach.  Wartość całego zadania to około  60.000 zł.

W lipcu mieszkańcy Glinicy, Czernej, Szczepowa i Dobrzejowic będą mogli ćwiczyć w plenerze. To kolejne cztery miejscowości w Gminie Żukowice, w których powstały siłownie zewnętrzne.

– Zakupiony i zamontowany sprzęt ma pomóc mieszkańcom doskonalić tężyznę fizyczną, równowagę, zwinność oraz koordynację ruchową, a tym samy pozwoli zadbać o własne zdrowie, które jest najważniejsze – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Wartość całego zadania to około  60.000 zł z czego Gmina Żukowice pozyskała ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego około 35.000,00 zł. 

Siłownie zewnętrzne wyposażone zostały w różny sprzęt. I tak w GLINICY zamontowany został motyl, wioślarz stojący, prasa nożna pojedyncza. W CZERNEJ-  biegacz, wioślarz, natomiast w SZCZEPOWIE ławka skośna, drabinka, orbitrek, prasa nożna i biegacz, w DOBRZEJOWICACH –  ławka skośna, drabinka, motyl, orbitrek, wioślarz wolnostojący, prasa nożna i biegacz.

W 2019 roku w m.  Dobrzejowice i Szczepów przygotowano terenu pod budowy siłowni. Wartość prac to kwota ok. 52.000,00 zł.