Fundusz sołecki – szansą rozwoju lokalnego – pod taką nazwą odbyło się szkolenie dla sołtysów z gminy Polkowice. Wiedza zdobyta podczas szkolenia przynosi już efekty. Mieszkańcy sołectw przygotują swoje propozycje dotyczące wykorzystania środków z funduszu sołeckiego.

W Gminie Polkowice przeprowadzone zostało szkolenie dla sołtysów. Jego tematem był fundusz sołecki. Sołtysi poznali między innymi przepisy prawne dot. tego funkcjonowania funduszu.

– Sołtysi podczas szkolenia dowiedzieli się m.in. jakie są podstawy prawne funkcjonowania Funduszu Sołeckiego, jak wygląda harmonogram i procedura jego realizacji oraz w jaki sposób można wykorzystać fundusz, by zadbać o potrzeby mieszkańców sołectwa – mówi Małgorzata Kalus – Chiżyńska, dyrektor wydziału ochrony środowiska i obszarów wiejskich w UG Polkowice. – Oprócz funduszy sołeckich poruszono również kwestię skutecznego i prawomocnego prowadzenia zebrań wiejskich – dodaje dyrektor Małgorzata Kalus – Chiżyńska.

Po zakończeniu zajęć, sołtysi od razu rozpoczęli wcielać w życie zdobytą wiedzę.

– Na szkoleniu podpowiedziano nam aby zrobić ankiety, gdzie mieszkańcy mogliby zgłaszać swoje potrzeby. Postanowiłam wypróbować to rozwiązanie. Zebrane ankiety podsumujemy i na ich podstawie przygotujemy propozycje wniosków do funduszu sołeckiego, które omówimy na zebraniu wiejskim pod koniec sierpnia –mówi Katarzyna Kazimierczak, sołtys Kaźmierzowa. – Urny i ankiety stoją w dwóch sklepach w sołectwie. Pomysły mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Kaźmierzowa, nawet ci niepełnoletni. Ich głos również jest dla nas ważny – podkreśla.

Szkolenie prowadziła Grażyna Jałgos-Dębska, nauczycielka, trenerka i animatorka społeczna związana z obszarem aktywizacji liderów z terenów wiejskich.