Gmina Miejska Głogów otrzymała dofinansowanie do remontu ul. Kazimierza Sprawiedliwego. Remont nawierzchni ulicy rozpocznie się w tym roku.

Decyzją Wojewody została rozszerzona lista inwestycji Funduszu Dróg Samorządowych i w związku z tym GMG otrzymała dofinansowanie do remont nawierzchni ul. Kazimierza Sprawiedliwego. 

–  Wartość dofinansowania to aż połowa, czyli 3.183.448 zł. Zadanie wyceniliśmy na kwotę 6.366.896 zł. Chcemy rozpocząć remont tej ulicy jeszcze w tym roku. To będzie duże zadanie – mówi Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa.

Na liście gmin z dotacją w ramach Funduszu Dróg Samorządowych jest tylko 5 jednostek z dotacją powyżej 3 mln zł (na 102 projekty).