Skarga na uchwałę radnych trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.  Sąd rozstrzygnie czy przed Ratuszem będzie teren zielony czy działka pod zabudowę mieszkalno-usługową?

Na ostatniej sesji radni miejscy jednogłośnie podjęli decyzje o przekazaniu do Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wraz ze swoim stanowiskiem skargę złożoną przez właścicieli niezagospodarowanej od ponad 20 lat działki przed Ratuszem.

– W grudniu ubiegłego roku Rada Miejska podjęła uchwałę o zmianie przeznaczenia działki z zabudowy mieszkalno-usługowej na teren zieleni urządzonej, czyli publicznie dostępny plac. To właśnie tę decyzję zaskarżyli właściciele tej nieruchomości – wyjaśnia Rafael Rokaszewicz Prezydent Głogowa.

Zanim radnym przedłożony został projekt uchwały dotyczący zmiany przeznaczenia działki przed Ratuszem, Prezydent Głogowa niejednokrotnie spotykał się z właścicielami działki i składał propozycje dot. wykupu lub zamiany. Zaproponowano zamianę terenu przed Ratuszem na inny większy na os. Piastów.

Skarga na miejską uchwałę złożona przez właścicieli działki przed Ratuszem trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Sąd rozstrzygnie, czy uchwała o zmianie planu miejscowego jest zasadna.