W powiecie głogowskim z 39 do 33 zmniejszyła się ilość osób przebywających w kwarantannie domowej. Jest jedna osoba z podejrzeniem zakażenia korona wirusem. Cztery osoby chore wyzdrowiały. W naszym powiecie jest 27 ozdrowieńców. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 5 września.

W powiecie głogowskim sześć osób opuściło kwarantanną domową. Jedna osoba jest z podejrzeniem zakażenia koronowirusem. Cztery osoby ozdrowiały. W powiecie głogowskim jest ogółem 27 ozdrowieńców. Raport Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z 5 września.

0- liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym 

33 – liczba osób objętych kwarantanną domową

1- liczba podejrzeń

0– liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim

27– osoby wyzdrowiały.