Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń covid-19 oraz dużą liczbę osób przebywających na kwarantannie ankieta dot. funkcjonowania spółdzielni  zostanie przeprowadzona w dogodniejszym terminie. 

Co 3-4 lata SM Nadodrze w Głogowie pyta mieszkańców o opinię na temat funkcjonowania spółdzielni. W dniach 12-16 października do części skrzynek pocztowych miały trafić formularze ankietowe.  Niestety ze względu na rosnącą liczbę zakażeń covid-19 oraz dużą liczbę osób przebywających na kwarantannie ankieta zostanie przeprowadzona w dogodniejszym terminie. 

Przypominamy iż pytania zamieszczone w ankietach dotyczą wielu aspektów: prowadzonych remontów i prac na terenach zewnętrznych, jakości i zakresu świadczonych usług, oceny poszczególnych jednostek i rad, preferowanych form kontaktu i pozyskiwania informacji o spółdzielni, a także planów i pomysłów na przyszłość. Analiza ankiet pomaga zarządowi spółdzielni decydować o kierunkach działania w kolejnych latach.