Chodnik o długości 160 metrów powstanie w m. Nielubia. Wartość zadania to kwota blisko 110.000,00 zł. Prace potrwają do końca lipca br.

Już niebawem w Nielubi rozpocznie się budowa kolejnej części chodnika przy drodze gminnej. Planowana inwestycja zakłada budowę chodnika na długości blisko 160 metrów odcinka drogi po stronie lewej od przejścia dla pieszych do połączenia z chodnikiem biegnącym z nowego osiedla w m. Nielubia. W ramach zadania wykonana zostanie regulacja studzienek, oznakowanie poziome jezdni wraz z oznakowaniem pionowym nowego przejścia dla pieszych. Zamontowana zostaną poręcze/bariery ochronne.

– Właśnie została podpisana umowa na roboty budowlane polegające na budowie chodnika w m. Nielubia, etap 3b. To kontynuacja prac z 2020 roku, podczas których wybudowano chodnik po prawej stronie drogi gminnej od drogi krajowej – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na przełom czerwca i lipca, a ich zakończenie to koniec lipca br. Wartość zadania to kwota blisko 110.000,00 zł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here