Radni po debacie nad raportem podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kotla wotum zaufania.

W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli odbyła się Sesja Rady Gminy Kotla. Głównym punktem porządku obrad była ocena realizacji zeszłorocznego budżetu. Radni po raz kolejny jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium,

– Cieszy mnie pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej. Dziękuję za jednomyślne poparcie i zaufanie. To już dwunaste udzielone mi absolutorium. Jest to sukces nas wszystkich. Dziękuję wszystkim radnym, sołtysom i radom sołeckim, pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorom, pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych, a także wszystkim podmiotom z którymi współpracuję – mówił Łukasz Horbatowski Wójt Gminy Kotla.

Gratulacje wójtowi oprócz Radnych Rady Gminy składali m.in. dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Kotla, Sołtysi, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Artur Szlempo wraz z przedstawicielami jednostek OSP Chociemyśl, Grochowice i Kotla.