Gwarancja na stałą cenę na obecnym poziomie do 2000 kWh zużycia rocznego. Gospodarstwa rolnicze będą mogły korzystać z energii w obecnej cenie za zużycie do 2600 kWh rocznie. Do 5 mld zł dofinansowania do zakupu energii i gazu dla branż z ponadstandardowymi kosztami energii.

Rosną ceny energii. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się na wprowadzenie kolejnego rozwiązania służącego złagodzeniu efektom kryzysu energetycznego, spowodowanego napaścią Rosji na Ukrainę. Jest to kolejny z etapów wprowadzania rozwiązań, mających chronić rodziny i obywateli oraz stanowić wsparcie dla firm i przedsiębiorców.

-W ramach tych rozwiązań gwarantujemy stałą cenę na obecnym poziomie do 2000 kWh zużycia rocznego. Skorzysta na tym ok. 8 mln gospodarstw domowych, do tego  ze względu na większe wymagania i podwyższoną konsumpcję, rodziny wielodzietne (z Kartą Dużej Rodziny), osoby z niepełnosprawnościami oraz gospodarstwa rolnicze będą mogły korzystać z energii w obecnej cenie za zużycie do 2600 kWh rocznie – mówi Wojciech Zubowski Poseł na Sejm RP. – W ten sposób zachęcamy również do oszczędzania energii. Do tego za dodatkowe osiągnięcia w zmniejszaniu zużycia energii przez rodziny będzie można uzyskać rabat. Ograniczenie zużycia o więcej niż 10 proc. w stosunku do tego roku będzie skutkowało obniżką 10 proc. kosztów energii. Rodziny, które zdecydowały się ogrzewać swoje mieszkania energią elektryczną zyskają dodatkową osłonę w postaci 1000 zł dodatku energetycznego, dla ogrzewających się głównie energią elektryczną, w tym pompy ciepła – dodaje poseł.

Administracja rządowa i samorządowa pracuje nad ograniczeniem zużycia energii o min. 10 proc.

-Dzięki rządowemu wsparciu wiele samorządów zdążyło zmodernizować oświetlenie uliczne i zmniejszyć zużycie energii. Uruchomimy dodatkowe środki na lokalne inwestycje w energooszczędne oświetlenie ulic i miejsc publicznych by przyspieszyć obniżenie samorządowych wydatków na energię – mówi Wojciech Zubowski. – Co do firm i przedsiębiorców – ze względu na gigantyczny wstrząs energetyczny w Europie wiele przedsiębiorstw energochłonnych może zostać pozbawionych rentowności. Kilkaset firm z takich branż jak hutnictwo, produkcja ceramiki, szkła czy nawozów obejmiemy tarczą dla firm energochłonnych. Przeznaczymy do 5 mld zł dofinansowania do zakupu energii i gazu dla branż z ponadstandardowymi kosztami energii. Warunkiem otrzymania wsparcia będzie min. 100 proc. wzrost cen energii. Planujemy wypłatę środków jeszcze w tym roku. W 2023 r. możliwe będzie wybudowanie linii bezpośredniej z energią odnawialną dla dużych firm przemysłowych. Pozwoli to na połączenie zielonych źródeł wytwórczych do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii. Szacowana łączna oszczędność dla odbiorców przemysłowych to 3,34 mld zł rocznie – dodaje poseł.